Site Logo

Reklama Plakat

Reklama Plakat może przedstawiać markę, produkt, wydarzenie lub problem społeczny.Obecnie do tworzenia plakatu posiadamy pełną dowolność środków wyrazu. Może składać się ze zdjęć, kadrów, typografii, kolażu. Ważne żeby na odbiór jego całości wpływały ważne elementy reklama_plakat_tania_odziez

Historia plakatu w Polsce znacznie różni się od plakatu występującego w innych państwach. Weźmy chociażby plakat filmowy amerykański na który składa się tylko wycinek ujęcia z filmu, kadr. W Polsce powstała nawet szkoła Polskiego Plakatu z czym nie spotykamy się za naszymi granicami zbyt często.

Początkowo plakat był ręcznie wykonywany, malowany, bądź tworzony na zasadzie kolażu, kolejnym, krokiem była grafika użytkowa , która umożliwiła zwiększenie jego nakładu, prócz plakatu reklamowego jest również plakat artystyczny, społeczny, propagandowy, plakat informacyjny, edukacyjny.

ARFiA : plakaty reklamowe, plakaty społeczne, plakaty informująco-edukacyjne

plakat społeczny,, Stop Pedofilli’‚, plakat – kalendarz społeczny na temat walki z nikotynizmem.

plakat filmowy do filmu Park Chan Wooka ,, Pani Zemsta”, plakat społeczny dla MASA KRYTYCZNA

plakaty na wydarzenie kulturalno-rozrywkowe – konwent tatuażu

plakaty teatralne 

plakat reklamujący sklep z tanią odzieżą

plakat informująco – edukacyjny dotyczący choroby cukrzycy dla czasopisma naukowego – Instytut Chemii w W-wie,
, plakat reklamujący pizze

Czym jest dobry plakat reklamowy?

Jeżeli na niego spojrzysz, zwróci twoją uwagę i zatrzymasz się przy nim na dłużej to znak ,że spełnił swoją funkcję.

zapamiętanie plakatu – jego formy, treści. W śród tylu różnych bodźców jakie spotykamy na każdym kroku, zatrzymanie się i zwrócenie uwagi świadczy o przemyślanym jego stworzeniu.

– jasny przekaz i forma. Cel i wyraz ma od razu przekonać nas.

– siła obrazu z minimalnym tekstem. Kierowanie wzrokiem widza, element zaskoczenia. Obrazem można wyrazić wszystko, emocje, nastrój – plakat jest nośnikiem idei. Obraz możemy być dynamiczny lub statyczny – zależy jaki efekt emocjonalny chcemy osiągnąć.

– motyw przewodni plakatu, ważne by kierować wzrokiem widza, oprowadzać go, tworzyć napięcie. Przechodzić z mniej ważnego elementu do konsensusu – motywu przewodniego – akcentu dominującego.

element szoku – czy to w obrazie czy tekście uderzający w naszą moralną stronę. Szok może być śmieszny pełen humoru, zabawny, ale i ugadzający, obrarzający nasze poglądy, drastyczny – jak choroba czy śmierć, obrzydliwy ukazujące brzydotę. Te elementy wpływają na to ,że nasz mózg je zapamiętuje.

kontrasty barwne, obyczajowe, słowne, dynamizm lub jego brak, estetyką i brzydota, minimalizm obrazu z natłokiem elementów – dwa przeciwstawne elementy

estetyka – dzięki niej plakat reklamowy może być odbierany jako nośnik sztuki – sztuka użytkowa. Wnikliwe przemyślenie marki , która ma znaleźć się na plakacie z jej użytkowej formy może wpłynąć na lepszy wizerunek firmy.

ważne ,żeby plakat w swojej formie nie był przegadany, warto dać widzowi nutkę tajemniczości i miejsce dla wyobraźni. W ten sposób nie będzie on przypominał powiększonej ulotki.

miejsce w jakim się go wiesza oraz format odgrywają istotną rolę. To tak jak idziemy do galerii, dając więcej pustej przestrzeni wokół, oglądając duży obraz robi on na nas większe wrażenie niż cztery mniejsze obrazki powieszone obok siebie.

Reklama Plakat